Zážitková pedagogika

V zážitkové pedagogice se učíme prožitkem, o kterém si povídáme, zpracováváme ho a následně si odnášíme nové zkušenosti. Nejlépe si uchováváme v paměti a posléze vybavujeme poznatky, které jsme získali vlastní zkušeností spojené s emocí.

 

Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase:

Zážitková pedagogika je prostředek k seberozvoji tím, že posouváme vlastní hranice, překonáváme se a zjišťujeme, jaké jsou naše silné a slabé stránky. Poznáváme sebe, ale i ostatní členy skupiny.

Zážitková pedagogika nám přináší mnoho překvapení. Například to, jak se aktivity, kde si zdánlivě pouze hrajeme, dokáží reflexí proměnit v zrcadlo našich každodenních dilemat a my si konečně víme rady s tím, jak takové situace řešit.

 

V zážitkové pedagogice stejně jako v životě platí, že nám dá tolik nových zkušeností, kolik energie jsme sami ochotni do toho vložit.